BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

paprastóji kapituliãcija

Karo veiksmų nutraukimas atskirame fronto ruože (tvirtovės, miesto, karinės jūrų bazės pasidavimas) nuginkluojant kapituliuojančiuosius ir paimant juos į nelaisvę.

Rodyk draugams

garbingoji kapituliãcija

Karo veiksmų nutraukimas pagal susitarimą, kai kapituliuojanti šalis turi teisę palikti savo pozicijas arba apsuptą zoną su vėliavomis, technika ir ginkluote ir vėliau prisijungti prie savo šalies ginkluotųjų pajėgų galėdama tęsti tolesnius kovos veiksmus.

Rodyk draugams

dalinė kapituliãcija

Dalinis kovos veiksmų nutraukimas atskirame fronto ruože; apsuptos ginkluotųjų pajėgų grupuotės kapituliavimas.

Rodyk draugams

besąlyginė kapituliãcija

Ypatinga bendrosios besąlyginės kapituliacijos forma, kai visuotinai nutraukiami karo veiksmai visiškai sutriuškinus kitos valstybės ginkluotąsias pajėgas, joms pasidavus ar jas nuginklavus ir karius paėmus į nelaisvę, be jokių sąlygų ar išlygų pasirašant besąlyginės kapituliacijos aktą.

Rodyk draugams

kapituliãcija

Karo veiksmų nutraukimas ir nugalėtosios šalies ginkluotųjų pajėgų arba jų dalies pasidavimas nugalėtojui ir sutikimas su jo padiktuotomis sąlygomis. Kapituliavusios šalies kariai tampa karo belaisviais. Kapituliacija gali būti dalinė (paprastoji arba garbingoji) ir besąlyginė (visuotinė).

Rodyk draugams

jūrų kapitõnas

Karinių jūrų pajėgų vyresniųjų karininkų laipsnis; atitinka sausumos pajėgų pulkininką, kai kurių valstybių karinių jūrų pajėgų pirmojo rango kapitoną.

Rodyk draugams

kapitõnas leitenántas

Karinių jūrų pajėgų jausnesniųjų karininkų laipsnis; atitinka sausumos pajėgų kapitoną.

Rodyk draugams

kapitõnas

Sausumos ir karinių oro pajėgų jaunesniųjų karininkų laipsnis. Kapitoną atitinka karinių jūrų pajėgų kapitonas leitenantas.

Rodyk draugams

kapeliõnas

Turintis karininko laipsnį ir savo pareigas atliekantis kariuomenėje kunigas. Lietuvoje kapelioną skiria ir atleidžia ↗ kariuomenės ordinaras suderinęs su vietos vyskupu. Svarbiausios kapeliono pareigos: karinių vienetų lankymas, šv. Mišių aukojimas ir vadovavimas kitoms apeigoms, sakramentų teikimas, tikybos ir dorovės dėstymas ir kt. sielovadinė veikla. Sutinkant kariuomenės ordinarui, krašto apsaugos ministras kapelionui gali suteikti specialųjį tarnybinį statusą ir pirminį kapitono laipsnį.

Rodyk draugams

kanoniẽrius

Kai kurių valstybių ginkluotųjų pajėgų artilerijos arba raketų žemiausiasis kareivių laipsnis; artilerijos eilinis.

Rodyk draugams

kanoniẽrė

Artilerinis laivas kovos veiksmams upėse, ežeruose ir jūrų pakrančių rajonuose. Pirmosiosi irklinės ir burinės kanonierės pasirodė XVII a. XIX a. jau buvo statomos garinės kanonierės. Skiriamos upių ir jūrų kanonierė. Jūrų kanonierės vandentalpa iki 2500 t, greitis iki 20 mazgų (37 km/h), ginkluotė: 2–5 76–152 mm pabūklai, automatinės zenitinės patrankos ir kulkosvaidžiai; upių kanonierės – vandentalpa iki 1200 t, greitis 8–15 mazgų (15–28 km/h), ginkluotė: 1–4 47–102 mm pabūklai, automatinės zenitinės patrankos ir kulkosvaidžiai. Nuo XX a. 8 dešimtmečio vidurio laivynuose nėra kanonierių.

Rodyk draugams

kanonadà

(artilerija). Stiprus, ilgai trunkantis artilerijos šaudymas; daugelio šūvių gausmas.

Rodyk draugams

kanjònas

Gilus upės slėnis labai stačiais šlaitais ir siauru dugnu, susidarantis dėl intensyvios gilinamosios erozijos horizontaliuose uolienų sluoksniuose arba tektoniniuose plyšiuose; jo gylis paprastai būna didesnis už plotį, pvz., Kolorado upės slėnyje JAV yra Didysis kanjonas; jo ilgis 320 km, gylis 1800 m. Jūrų ir vandenynų dugne yra povandeninių kanjonų.

Rodyk draugams

kanãlo pralaidà

Greitis, kuriuo įmanoma perduoti informaciją šiuo kanalu. Matuojama bit/s.

Rodyk draugams

kamuflètas

Sprogstamosios medžiagos užtaiso požeminis sprogimas, kai gruntas neišmetamas į paviršių. Naudojamas požeminėms komunikacijoms ir statiniams griauti, ertmėms daryti, tvirtai uolienai smulkinti.

Rodyk draugams

kampinis láipsnis

Kampų matavimo vienetas. Kampo laipsnis – tai skritulio centrinis kampas, atkertantis vieną trys šimtai šešiasdešimtąją apskritimo ilgio dalį. Vienas laipsnis (1°) lygus šešiasdešimčiai minučių (60′) ir trims tūkstančiams šešiems šimtams sekundžių (3600”). Karyboje vartojamas horizontalių ir vertikalių kampų, azimutų ir kampinių atstumų skaitinei vertei nurodyti.

Rodyk draugams

vertikãliojo šáudymo kampas

Kampas, kurį sudaro kraštinės pabūklo (įrenginio) sūpuoklinės dalies padėtys ant lafeto arba kito įrenginio (kovos mašinos).

Rodyk draugams

karinis vėjo kampas

(zenitinė artilerija). Taikinio kurso ir balistinio vėjo azimutų skirtumas.

Rodyk draugams

trajektòrijos liestinės svỹrio kampas

Kampas tarp trajektorijos liestinės tam tikrame trajektorijos taške ir pabūklo horizonto.

Rodyk draugams

táikinio sánkirtos kampas

Kampas tarp dviejų sekyklų (akustinių bazių ir kt. stebėjimo priemonių) stebėjimo plokštumų. Matuojamas nuo 0 iki 180°.

Rodyk draugams

←senesni